Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

Второ писмо на АРБ до Министерството на културата във връзка с реставрацията на мозайките от "Епископската базилика" в Сандански
28-08-2014
АРБ участва в Европейския проект EwaGlos
09-08-2014

 

 

АРБ е асоцииран партньор в Европейския проект EwaGloshttp://ewaglos.eu/ . Проектът предвижда създаване на богато илюстриран речник в областта на реставрацията на стенописи и декоративни архитектурни повърхности. Проектът включва консорциумот седем европейски държави, с различни езици и културно наследство, подкрепен от асоциирани партньори и външни експерти с още четири европейски езика.

За интегриран подход към културното наследство на Европа
03-08-2014

Гореща новина от Комисията към Европейския парламент: „За интегриран подход към културното наследство на Европасега е на разположение на всички официални езикови версии на Европейския съюз:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:477:FIN

Ето на версията на Български

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2014”
20-05-2014
АРБ и Музея в Благоеврад с подкрепата на секция "Реставрация" организират на 24-ти и 25-ти октомври 2014 национална конференция по проблемите на  реставрацията на културни ценности със заглавие "Форум Реставрация 2014". Повече информация на прикачените файлове Покана за участие и Формуляр за участие.
Нови членскки карти на АРБ
18-05-2014

 

 

Членските карти на АРБ вече имат нов дизайн. Автор е нашата колега Надежа Цветкова.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Еписксопската базилика" в Сандански
23-04-2014АРБ, секция"Реставрация"при СБХ и БНК на ИКОМОС изпратиха до министъра на културата и министъра на регионалното развитие Становище за реставрацията на мозайките от „Епископската базилика" в Сандански. На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
17-04-2014

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на решение на Общото събрание на АРБ от 14.12.2013 г., свиква Общо събрание на сдружението на 17 май 2014 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет на ковчежника за 2013 г.;
  2. Доклад на Контролната комисия за финансовия отчет за 2013 г.;
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора
19-02-2014

АРБ изпрати до министъра на културата и министъра на регионалнота развитие "Становище за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора". На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
14-11-2013

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14 декември 2013 год. в 14 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73, ателие30, при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя за изминалия период;
  2. Отчет на контролната комисия;
  3. Обсъждане на възможности за дейности през 2014 г.
  4. Предложение за промяна на устава:

Чл. 9. Ал. 2-а. Настоящ текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно или асоциирано.

Предложение за нов текст: Членството в АРБ може да бъде пълноправно, асоциирано и студентско.

Нова т. 3. Студентско членство може да бъде придобито от студент в редовен петгодишен магистърски университетски курс по реставрация.

Мотиви: този вид членство ще позволи по-лесно интегриране на бъдещите специалисти в професията. Ще им даде възможност за по-лесна комуникация с известни имена в професията и ще улесни бъдещата им професионална кариера.

Чл. 9.ал. 6.нова т. 3. Студентите-членове могат да участват в работата на сдружението без право на глас на ОС. Могат да участват в изложби, да се представят научни форуми на АРБ под ръководство на преподавател или професионален реставратор, да участват и в други дейности в съответствие с този устав.

  1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 15 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2013
25-10-2013

На 31октомври 2013г. от 18 часа се открива ежегодната среща „Форум Реставрация 2013”. Това е осмата поредна годишна изложба на българските реставратори. Любезен домакин на събитието е Националният военноисторически музей (София, ул. „Черковна" № 92).Тя отбелязва десетгодишнината от основаването на Асоциацията на реставраторите в България (АРБ). Изложбата е организирана от АРБ ( www.arbbg.org) и секция „Реставрация” при Съюза на българските художници (www.sbhart.com). Изложбата е място за споделяне на опит, професионални постижения и обсъждане на проблеми в областта на опазването на културното наследство. Тя съдържа табла, представящи реставрационни проекти, реализации, проучвания и изследвания на проблеми, свързани с опазването на значими културни ценности през последните 10 години. В това издание на „Форум Реставрация“ са представени само български проекти, свързани с опазването на различни по характер обекти: картини, стенописи, хартия, мозайки, ръкописи, фотография, порцелан и др.

00000

 1 2 3 4 5 6
ARB © 2021