Връзки

Някои полезни връзки със сайтове, свързани с  опазване на културно наследство

 

http://groups.yahoo.com/group/restavratoribg/
Дискусионната група на българските реставратори в Yahoo! Текуща информация, файлове, снимки и други полезни неща.
http://www.sbhart.com/
Съюз на българските художници (СБХ)
http://www.ncf.bg/
Национален Фонд Култура
http://www.mc.government.bg/
Министерство на културата
http://www.ecco-eu.org/
Е.К.К.О. (Европейска конфедерация на организациите на реставратори)
http://www.icom-cc.org/
ICOM-CC (ICOM Committee for Conservation) е най-големият международен комитет на ICOM (Международният комитет на музеите)
http://www.icomos.org/
ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места)
http://www.icomos-bg.org/ehd/
Български национален комитет на ИКОМОС
http://www.iccrom.org/index.shtml
ICCROM (Международен център за проучване на опазването и рeставрацията на културни ценности)
http://getty.edu
Дж. Пол Гети Тръст
http://www.bas.bg
Българска академия на науките
http://www.iiconservation.org/index.php
Международен институт за реставрация на исторически и художествени произведения (IIC)
http://aic.stanford.edu/
Американски институт за реставрация на исторически и художествени произведения (AIC)
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://icombulgaria.org/papers/2018code_ethics2017_bg.pdf
Етичен кодекс на ИКОМ за музеите.
http://icombulgaria.org/papers/2018code_ethics2017_bg.pdf
Етичен кодекс на ИКОМ за музеите. Етичният кодекс на музеите е изготвен от Международния съвет на музеите (ИКОМ). В него се излагат професионалната етика и етичните норми за музеите, заложени в Устава на ИКОМ. Кодексът отразява принципите, възприети от международната музейна общност.
http://www.restauratorenohnegrenzen.eu/erc/
Европейски изследователски център за консервация и реставрация на книги и хартия


ARB © 2024