Проект „Реставрация на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“
01-09-2014

 

ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ НА НАЙ-РАННИТЕ МОЗАЙКИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ“

 

 

 

Проектът е насочен към реставрацията и експонирането на място на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ в София. Мозайките имат изключително високата научна и художествена стойност. Те са единственото оцеляло свидетелство за мащаба и пропорциите на най-ранната архитектурна структура, с която започва историята на днешната църква „Св. София“.

 

  

Предвидените реставрационни намеси са свързани с обработка на вдигнатите през 1997 г. мозаечни фрагменти, прехвърлянето им върху нова основа и монтирането им в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

През първия етап се реставрират мозаечни фрагменти от най-западната част на архитектурната структура. С връщането на мозайките на тяхното оригинално място ще се възстанови естествения смислов център в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

Проектът запълва един много осезаем пропуск: на фона на богатото културно наследство на Древна Сердика и множеството открити мозаечни фрагменти при археологически проучвания, на територията на столицата все още няма нито един пример с експонирани на място мозайки.

 

 

Проектът „Реставрация на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ е естествено продължение на дългогодишните усилия на Столична Община за експониране на археологическото ниво на храма. Реставрацията и връщането на мозайките на оригиналното им място ще повиши атрактивността на експозицията и популяризирането й сред по-широката публика.

 

 

Проектът е и принос в подготовката на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

 

 

Първият етап от проекта е финансиран от Столична програма "Култура" 2014

 

 

 ARB © 2024