Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторите

 АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТАВРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 
Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Цел на Асоциацията на реставраторите в България /АРБ/  е развитието и подпомагането на практическо, научно и културно ниво на реставрацията на културни ценности. В този смисъл асоциацията ще се стреми:

  • Да подкрепя и поощрява реставрацията на културни ценности;
  • Да работи за развитите ето на високо ниво на образование, проучване и практика в областта на реставрацията в съответствие с дефинициите, възприети от АРБ;
  • Да работи за правно признаване на професионалните стандарти, за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора на национално и европейско и международно ниво;
  • Да установява връзки с европейски и международни организации за да осигурява представителност на професията и защита на нейните морални, културни, научни и материални интереси;
  • Да представя и популяризира професията реставрация в обществото.
 
 
 БУЛСТАТ 131 208 153
 
 
 
 
Банкова сметка IBAN:BG33FINV915010BGN0EUBU
BIC FINVBGSF
ПИБ - кл.София
 
 На тази сметка можете да направите дарение за да подпомогнете реставрацията на културното наследство в БългарияОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 15 декември (петък) 2023 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73), ат. 15.

 

... прочети повече
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 15).

 

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2020
Относно културните ценности от колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

От името на Асоциацията на реставраторите в България и Секция „Реставрация“ при
СБХ изразяваме своята загриженост за състоянието на културните ценности от
колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019


ARB © 2023