Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
10-04-2024

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 25 април (четвъртък) 2024 г. от 16:00 часа в Гьоте-институт, София, ул. Будапеща 1

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 г.

2. Финансов отчет на сдружението за 2023 г.

3. Гласуване на предложение за промяна в Устава: добавяне на условие за
минимално пълноправно членство в размер на 3 години за всички кандидати
за членове на управителния съвет.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
02-12-2023

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 15 декември (петък) 2023 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73), ат. 15.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 г.
  2. Финансов отчет на сдружението за 2023 г.
  3. Докладване на оставката на Наталия Неделчева и избор на нов член на УС.
  4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
02-12-2022

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 16 декември 2022 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 15).


Дневен ред:
1. Отчет на сдружението за 2022 г.
2. Финансов отчет
3. Доклад на Контролната комисия.
4. Избор на председател на АРБ.
5. Избор на Управителен съвет.
6. Избор на Контролна комисия.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се
проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и
при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2020
10-10-2020

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2020


ПРОГРАМА

16 октомври (петък)

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Иван Ванев
10:00 – 10:20 Откриване на конференцията
10:20 – 10:40 Емил Чушев, Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)
Реставрация на стенописите в главната църква на Черепишкия манастир – нови данни
10:40 – 11:00 Наталия Владинова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)
Реставрационни проблеми на препис на ферман от началото на XIX в.


11:00-11:20 Кафепауза


Водещ: Александър Вътов
11:20 -11:40 Стефан Белишки, Никифор Харалампиев (Национална художествена академия)
Аварийни дейности за стабилизиране на мозайките в паметника на Бузлуджа
11:40 -12:00 Дора Иванова (Фондация „Проект Бузлуджа“), Никифор Харалампиев (Национална художествена академия)
Паметникът на Бузлуджа – минало, настояще, бъдеще


ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Стефан Белишки
13:00-13:20 Ивайла Богданова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)
Реставрация на литография, дело на Игнатий Цветков
13:20-13:40 Наталия Неделчева (Национален църковен историко-археологически музей)
Предизвикателства при реставрацията на сувенирни икони
13:40-14:00 Гергана Байкушева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН)
Невестински сандък от фонда на ИЕФЕМ-БАН. Украса и реставрационни проблеми


14:00-14:30 Кафепауза


Водещ: Григори Григоров
14:30-14:50 Александър Вътов (Национален исторически музей)
Фотографски материали от фондовете на Националния исторически музей – предизвикателства и проблеми
14:50-15:10 Иван Ванев (Институт за изследване на изкуствата при БАН)
Аварийно сваляне на стенописи от църквата „Св. Георги“ при село Гърмен


Заключителна дискусия

 

Относно културните ценности от колекцията, управлявана от фондация „Тракия“.
17-02-2020

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
10-10-2019

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2019
ПРОГРАМА


София
19 октомври 2019 г.
Национална художествена академия
Факултет за приложни изкуства
(бул. „Цариградско шосе“ № 73, ат. 30)

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Румяна Дечева
10:00 – 10:20 Откриване на конференцията
10:20 – 10:40 Стефан Белишки (Национална художествена академия)
Изследвания в инфрачервения спектър на стенописите в храм „Св. Николай Чудотворец“ – Руската църква
10:40 – 11:00 Кристина Белева (Национална галерия)
Новооткрити произведения на Димитър Добрович
11:00-11:30 Кафепауза
Водещ: Никифор Харалампиев
11:30 – 11:50 Елица Цветкова (Национална галерия)
Знаме на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. Дублаж, укрепване и възстановки
12:10– 12:30 Наталия Неделчева (Национален църковен историко-археологически музей)
Проучване на иконата „Страстите Христови“ от фонда на Националния църковен историко-археологически музей
12:30-13:00 Дискусия

 


ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ


Водещ: Иван Ванев
14:30-14:50 Татяна Трифонова (РВМИ-Плевен)
Проучвания на панорамната композиция от зала „Трети щурм на Плевен 11-12 септември 1877 г.“ на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“
14:50-15:10 Никифор Харалампиев (Национална художествена академия), Александър Вътов (Национален исторически музей)
Защитни опаковки за две дагеротипии от Националния политехнически музей
15:10-15:30 Наталия Владинова (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“)
Нов метод за отстраняване на сребърно огледало от сребърно-желатинови фотографии
15:30-16:00 Кафепауза
Водещ: Стефан Белишки
16:00-16:20 Иван Ванев (Институт за изследване на изкуствата при БАН)
За опазването на мозайката „Ахейци“ от Ескус
16:20-16:40 Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)
Проблеми на опазването на културното наследство на Странджа
16:40-17:00 Миглена Прашкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий)
Проблеми при реставрацията на икони с надживописвания
17:00 – 17:15 Румяна Дечева (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“)
Представяне на каталога „Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie“
17:15 Заключителна дискусия

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
05-05-2019

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо
събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 6 юни 2019 г.
от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ №
73).
Дневен ред:
1. Отчет на сдружението за 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Доклад на Контролната комисия.
4. Избор на председател на АРБ.
5. Избор на Управителен съвет.
6. Избор на Контролна комисия.
7. Предложение за промяна на чл. 14, ал. 3 от Устава на АРБ. Предложението
предвижда „най-малко един месец“ да се измени с „най-малко две седмици“.
8. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в
същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
20-11-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20декември 2018 г. от 17:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Обсъждане на текущи въпроси.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 18:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2018
05-10-2018

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
12-05-2018

Управителният съвет на Асоциацията на реставраторите в България свиква Общо събрание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 13 юни 2018 г. от 16:00 часа в сградата на Приложния факултет на НХА (бул. „Цариградско шосе“ № 73).

Дневен ред:

  1. Отчет на сдружението за 2017 г.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден в 17:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.1 2 3 4 5 6
ARB © 2024