Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеВторо писмо на АРБ до Министерството на културата във връзка с реставрацията на мозайките от "Епископската базилика" в Сандански
АРБ участва в Европейския проект EwaGlos
За интегриран подход към културното наследство на Европа
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2014”
Нови членскки карти на АРБ

 

Членските карти на АРБ вече имат нов дизайн. Автор е нашата колега Надежа Цветкова.

... прочети повече


ARB © 2014