Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Общо събрание на сдружението на 16 май 2015 год.

... прочети повече
ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ НА НАЙ-РАННИТЕ МОЗАЙКИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ“

 

... прочети повече
Второ писмо на АРБ до Министерството на културата във връзка с реставрацията на мозайките от "Епископската базилика" в Сандански
АРБ участва в Европейския проект EwaGlos
За интегриран подход към културното наследство на Европа


ARB © 2016