Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеОбява за позиция за реставратор
Писмо на АРБ до Министерството на земеделието и храните
Семинар по реставрация
Общо събрание на АРБ

Общо събрание на Асоциация на реставраторите в България на 02 април 2016 г.

... прочети повече
Писмо до Комисията по култура

 

АРБ изпрати писмо (15.02.2016г.) до Комисията по култура на Народното събрание относно предложенията за изменения в Закона за културното наследство.

... прочети повече


ARB © 2016