Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България” свиква Общо събрание на сдружението на 17 май 2014

... прочети повече
Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14 декември 2013 год. в 14 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73

... прочети повече
ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2013

На 31октомври 2013г. от 18 часа се открива ежегодната среща „Форум Реставрация 2013”. Това е осмата поредна годишна изложба на българските реставратори.


... прочети повече
Събрание на Обществения съвет към министъра на културата

На 1 август 2013 г. в Министерството на културата се проведе първото заседание на Обществения съвет към министъра на културата. Според информацията, качена на сайта, на заседанието са присъствали

... прочети повече


ARB © 2014