Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Асоциация на ресатвраторитеНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2014”
Нови членскки карти на АРБ

 

Членските карти на АРБ вече имат нов дизайн. Автор е нашата колега Надежа Цветкова.

... прочети повече
Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Еписксопската базилика" в Сандански
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България” свиква Общо събрание на сдружението на 17 май 2014

... прочети повече
Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора


ARB © 2014